Łącze pakietu Office 365 w lokalnym centrum administracyjnym usługi Hadoop prowadzi do porównania produktu, a nie do centrum administracyjnego programu Exchange

Problem

Gdy użytkownik kliknie łącze pakietu Office 365 w centrum administracyjnym programu Exchange (SKK) w programie Exchange Server 2016 lub Exchange Server 2013, użytkownik nie jest przekierowywany do centrum administracyjnego programu Exchange w pakiecie Office 365. Zamiast tego są one przekierowywane https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=258351 , czyli Strona, która porównuje plany i ceny usługi Office 365.

Przyczyna

Lokalne konto użytkownika programu Exchange, które zostało użyte do zalogowania się do usługi SKK, nie ma wystarczających uprawnień. Na przykład ten problem występuje, jeśli użytkownik jest członkiem grupy rola zarządzania adresatami.

Rozwiązanie

Dodaj użytkownika do grupy ról programu View-Only organizacji lub do grupy ról zarządzania organizacją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie członkami grupy ról.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.