Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie błędu obiektu, a śledzenie wiadomości nie powiodło się w środowisku hybrydowym programu Exchange

Oryginalny numer artykułu KB:   4481099

Symptomy

Zważywszy na ten scenariusz:

  • Pracujesz w środowisku hybrydowym programu Microsoft Exchange Server.
  • Wiadomość jest wysyłana z lokalnej skrzynki pocztowej do skrzynki pocztowej usługi Exchange Online.
  • Użytkownik próbuje śledzić wiadomość w postaci raportów o dostarczeniu w lokalnej organizacji programu Exchange.

W tym scenariuszu śledzenie kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Odwołanie do obiektu nie jest ustawione na wystąpienie obiektu.

Przyczyna

Takie działanie jest zgodne z projektem programu. Program Exchange Server nie obsługuje śledzenia wiadomości wysłanej z lokalnego do chmury w środowisku hybrydowym.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, uruchom śledzenie wiadomości od pakietu Office 365, aby uzyskać częściowy ślad w chmurze. Należy pamiętać, że nie jest to ścieżka lokalna.