Jak zaktualizować informacje o kontaktach w usłudze Exchange Online w pakiecie Office 365

Wprowadzenie

W tym artykule opisano, jak Administratorzy i użytkownicy mogą aktualizować osobiste informacje kontaktowe przy użyciu Centrum administracyjnego programu Exchange w pakiecie Microsoft Office 365. Omówiono również, jak Administratorzy mogą ograniczyć rodzaj informacji kontaktowych, które mogą być aktualizowane przez użytkowników.

Więcej informacji

Administratorzy i użytkownicy mogą aktualizować następujące osobiste informacje kontaktowe przy użyciu Centrum administracyjnego programu Exchange:

Zdjęcie

Preferencji

 • Imię
 • Imieni
 • Nazwisko
 • Nazwa wyświetlana

Lokalizacja kontaktu:

 • Pocztow
 • Miasto
 • Województwo
 • Kod pocztowy
 • Kraj/region
 • Office

Numery kontaktów:

 • Telefon służbowy
 • Faks
 • Telefon domowy
 • Numer telefonu komórkowego

Uwaga

Tylko użytkownicy zarządzani mogą aktualizować osobiste informacje kontaktowe. Użytkownicy, którzy znajdują się w organizacjach korzystających z synchronizacji katalogów, nie mogą aktualizować swoich informacji kontaktowych przy użyciu Centrum administracyjnego programu Exchange. W przypadku organizacji korzystających z synchronizacji katalogów w celu zaktualizowania informacji kontaktowych należy użyć narzędzi lokalnych.

Jak zaktualizować informacje kontaktowe

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook Web App.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Opcje.
 3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję konto, a następnie kliknij pozycję Edytuj informacje.
 4. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga

Książka adresowa trybu offline (OAB) nie będzie aktualizowana przez co najmniej 24 godziny.

Jak Administratorzy mogą aktualizować informacje kontaktowe użytkowników

 1. Zaloguj się do portalu Office 365 ( https://portal.office.com ) jako administrator.
 2. Kliknij pozycję administrator, a następnie kliknij pozycję Exchange.
 3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Adresaci, a następnie kliknij pozycję skrzynki pocztowe.
 4. Kliknij dwukrotnie użytkownika, którego informacje kontaktowe chcesz zmienić.
 5. W oknie Skrzynka pocztowa użytkownika kliknij pozycję informacje kontaktowe.
 6. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jak administrator może ograniczyć możliwość aktualizowania własnych informacji kontaktowych przez użytkowników

Tę procedurę należy stosować do wszystkich zasad roli użytkowników w organizacji.

 1. Zaloguj się do portalu Office 365 ( https://portal.office.com ) jako administrator.

 2. Kliknij pozycję administrator, a następnie kliknij pozycję Exchange.

 3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję uprawnienia, a następnie kliknij pozycję role użytkowników.

 4. Wybierz rolę, która jest przypisana do użytkownika. Domyślnie do wszystkich użytkowników jest przypisana domyślna zasada przypisywania ról.

 5. Kliknij pozycję Edytuj ( zrzut ekranu: Ikona Edytuj ).

 6. W oknie zasady przypisywania ról w obszarze zasady kontaktu upewnij się, że pola wyboru MyContactInformation i MyProfileInformation są wyczyszczone.

  Uwaga

  Możesz również sterować poziomem dostępu użytkownika, klikając w celu zaznaczenia dwóch pól wyboru, a następnie klikając w celu wyczyszczenia określonych opcji na liście w obszarze dwóch pól wyboru.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.