Exchange ActiveSync nie pobiera załączników do elementów kalendarza na urządzeniach przenośnych

Oryginalny numer KB:   2503175

Symptomy

Załączniki do spotkań i terminów nie są dostępne podczas synchronizowania kalendarza z klientem programu Microsoft Exchange ActiveSync.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli co najmniej jeden z następujących warunków jest prawdziwy:

  • Klient programu Exchange ActiveSync nie obsługuje wersji 16 lub nowszej protokołu Exchange ActiveSync.
  • Skrzynka pocztowa znajduje się w wersji programu Exchange, która nie obsługuje wersji 16 lub nowszej protokołu Exchange ActiveSync.

Rozwiązanie

Aby zsynchronizować załączniki w elementach kalendarza, wykonaj następujące czynności:

  1. Przenieś skrzynkę pocztową do usługi Exchange Online lub do programu Exchange 2016.
  2. Uaktualnij urządzenie do klienta obsługującego wersję 16 lub nowszą.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o protokołach Exchange ActiveSync, zobacz: