Nie można wyświetlić właściwości folderu lub nie można zaktualizować błędu podczas otwierania kalendarza pokoju w programie Outlook

Oryginalny numer artykułu KB:   3155551

Symptomy

Gdy użytkownicy w wdrożeniu hybrydowym programu Exchange próbują otworzyć kalendarz dla pokoju Skrzynka pocztowa w programie Microsoft Outlook, otrzymujesz jedną z następujących komunikatów o błędach:

nie można zaktualizować.

Nie można wyświetlić właściwości folderu. Być może folder został usunięty lub serwer, na którym jest przechowywany folder, może być niedostępny. Nie masz odpowiednich uprawnień, aby wykonać tę operację.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli skrzynka pocztowa pokoju została utworzona przy użyciu Centrum administracyjnego programu Exchange w pakiecie Office 365 lub Exchange Online PowerShell, a jeśli skrzynka pocztowa pokoju nie ma skojarzonego konta usługi Active Directory w środowisku lokalnym.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj dopasowania SMTP w celu połączenia skrzynki pocztowej pokoju w usłudze Exchange Online z kontem lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, zobacz jak używać dopasowywania protokołu SMTP w celu dopasowania lokalnych kont użytkowników do kont użytkowników usługi Office 365 na potrzeby synchronizacji katalogów.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat pokojów skrzynek pocztowych, zobacz Tworzenie skrzynek pocztowych pokojów i zarządzanie nimi.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.