Spotkanie jest automatycznie akceptowane po dodaniu pełnomocnika jako uczestnika

Oryginalny numer KB:   3209427

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Do skrzynki pocztowej użytkownika jest przypisany co najmniej jeden pełnomocnik.
  • Pełnomocni tworzą nowe wezwania na spotkania i dołączają siebie jako uczestników.

W tym scenariuszu spotkanie jest automatycznie dodawane do kalendarza każdego pełnomocnika jako zaakceptowane i jest wysyłana "zaakceptowana" odpowiedź.

Więcej informacji

Jest to zaprojektowany program Microsoft Exchange Server Usługi Exchange Online. Gdy delegaci dodają się do spotkania, program Exchange uznaje to za potwierdzenie, że chcą uczestniczyć w spotkaniu. Dlatego program Exchange automatycznie przyjmuje spotkanie w imieniu pełnomocników.