Opracowywanie aplikacji przy użyciu programu Exchange 2010 i środowiska .NET Framework

Oryginalny numer artykułu KB:   2827611

Załóżmy, że chcesz użyć dowolnego języka Microsoft .NET, aby opracować aplikacje automatyzujące polecenia cmdlet programu Microsoft Exchange Server 2010. Zdalny program PowerShell to obsługiwana i zalecana metoda.

Więcej informacji

Firma Microsoft nie obsługuje ręcznego ładowania przystawki programu Exchange PowerShell przy użyciu RunspaceConfiguration.AddPSSnapIn() interfejsu API. Przystawka programu Exchange PowerShell to obsługiwana metoda tworzenia aplikacji w programie Exchange Server 2007. Ta metoda jest jednak nieobsługiwana lub zalecana do użytku z poleceniami cmdlet programu Exchange Server 2010.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: