Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji hybrydowej nie jest skonfigurowane żadne zaufanie federacji dla tego błędu organizacji

Oryginalny numer artykułu KB:   4015612

Symptomy

Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji hybrydowej (HCW) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Set-FederatedOrganizationIdentifier kończy się niepowodzeniem z powodu błędu "brak zaufania federacji dla tej organizacji lub żadna domena nie jest federacyjną jako obszar nazw kont".

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli Las dzierżawy porusza się w centrum danych firmy Microsoft.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy otworzyć sprawę pomocy technicznej i rozwiązać problem rozwiązany przez firmę Microsoft. Nie ma żadnych akcji, które może wykonać administrator organizacji w celu rozwiązania tego problemu.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub Microsoft Q&A.