Błąd podczas przenoszenia skrzynki pocztowej do bazy danych w programie Exchange Server 2010: nie można znaleźć części ścieżki D:\Temp

Oryginalny numer artykułu KB:   2834158

Symptomy

Podczas próby przeniesienia skrzynki pocztowej między bazami danych skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange Server 2010 jest wyświetlany następujący komunikat:

Błąd: "nie można znaleźć części ścieżki D:\Temp"
Ostrzeżenie
Wystąpił nieoczekiwany błąd i jest generowany zrzut programu Watson: nie można znaleźć części ścieżki "D:\TEMP <filename> . tmp".

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ wartość Path zmiennych środowiskowych TEMP i TMP używanych przez usługę Microsoft Exchange Information Store do przenoszenia bazy danych jest nieprawidłowa.

Uwaga

Usługa Magazyn informacji programu Microsoft Exchange używa folderów TEMP i TMP jako tymczasowego przechowywania dla różnych operacji, takich jak konwersja wiadomości i operacje przenoszenia skrzynek pocztowych.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, ustaw prawidłową ścieżkę dla zmiennych środowiskowych TEMP i TMP. Domyślna ścieżka dla zmiennych środowiskowych TEMP i TMP to %USERPROFILE%\Temp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania odpowiedniej ścieżki dla zmiennych środowiskowych TEMP i TMP, przejdź do następującej witryny internetowej Microsoft TechNet: jak przenieść katalogi temp i TMP