Usługa przepływu pracy migracji programu Microsoft Exchange nie uruchamia się w programie Exchange Server 2013 Zbiorcza aktualizacja 3

Oryginalny numer artykułu KB:   2901754

Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej 3 programu Microsoft Exchange Server 2013 jest wyświetlana Nowa usługa, przepływ pracy migracji programu Microsoft Exchange jest konfigurowany w trybie uruchamiania ręcznego. Jednak usługa nie jest uruchamiana nawet przy próbie jej ręcznego uruchomienia. Ponadto w dzienniku aplikacji są widoczne następujące zdarzenia:

Log Name: Application
Source: MSExchange Migration Workflow
Event ID: 1002
Task Category: Service
Level: Warning
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: name.contoso.com
Description: The Microsoft Exchange Migration Workflow service didn't start because it's disabled.
Log Name: Application
Source: MSExchange Migration Workflow
Event ID: 1003
Task Category: Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: name.contoso.com
Description: The Microsoft Exchange Migration Workflow service failed to start.

Przyczyna

Usługa przepływu pracy migracji programu Microsoft Exchange to tylko symbol zastępczy usługi, która zostanie wdrożona w przyszłości. Dlatego zachowanie opisane w sekcji "Symptomy" jest zachowaniem oczekiwanym.

Uwaga

Pozostaw Typ uruchomienia usługi ustawiony na ręczny lub zmień go na wyłączony , aby zapobiec próbie automatycznego uruchomienia usługi przez system.