Błąd podczas uruchamiania polecenia cmdlet Update w środowisku programu Exchange Server 2010: nie można odnaleźć ścieżki sieciowej

Oryginalny numer artykułu KB:   2770541

Symptomy

Po uruchomieniu Update polecenia cmdlet w środowisku programu Exchange Server 2010 jest wyświetlany komunikat o błędzie: nie można odnaleźć ścieżki sieciowej. Na przykład po uruchomieniu Update-MailboxDatabaseCopy -Identity "Database Name" -DeleteExistingFiles polecenia cmdlet w powłoce zarządzania programu Exchange zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Nie można odnaleźć ścieżki sieciowej. Ostrzeżenie: Wystąpił nieoczekiwany błąd i jest generowany zrzut programu Watson: nie można odnaleźć ścieżki sieciowej.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ usługa Rejestr zdalny jest zatrzymana na serwerze, na którym jest uruchamiane Update polecenie cmdlet.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, uruchom usługę Rejestr zdalny. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Na komputerze, na którym chcesz uruchomić polecenie cmdlet, wybierz pozycję Start, wpisz Services. msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Program Microsoft Management Console jest uruchamiany z otwartą przystawką usługi.
  2. W okienku konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Rejestr zdalny, a następnie wybierz pozycję Uruchom.