Opóźnienia w inicjowaniu obsługi użytkowników/skrzynek pocztowych lub synchronizowania zmian w usłudze Exchange Online

Symptomy

Gdy użytkownik zostanie utworzony lub zmieniony w programie Microsoft 365 lub zsynchronizowany z usługą Azure Active Directory z lokalnego środowiska, nie zainicjowano obsługi dla użytkownika żadnej skrzynki pocztowej lub zmiana nie jest odzwierciedlona w usłudze Exchange Online.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli nie została utworzona Skrzynka pocztowa, upewnij się, że użytkownikowi przypisano prawidłową licencję usługi Exchange Online w portalu administracyjnym Microsoft 365.
  2. Po przypisaniu licencji lub zmodyfikowaniu właściwości użytkownika, Zezwól na 30 minut na zastosowanie zmiany.
  3. Upewnij się, że użytkownik nie ma komunikatu o błędzie sprawdzania poprawności. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania błędów sprawdzania poprawności, zobacz ten artykuł.
  4. Sprawdź, czy jest stosowane powiadomienie kondycja usługi w portalu administracyjnym Microsoft 365.
  5. Usługa zwykle zajmuje mniej niż 30 minut na zaoferowanie użytkownikowi lub zsynchronizowanie zmian dla użytkownika. Może to potrwać do 24 godzin w celu zainicjowania obsługi lub zmiany synchronizacji. Jeśli problem nadal występuje po upływie 24 godzin, Prześlij żądanie obsługi.