Włączanie lub wyłączanie protokołu POP3, IMAP, MAPI, aplikacji Outlook Web App lub Exchange ActiveSync w pakiecie Office 365

Podsumowanie

Ten artykuł zawiera informacje o poleceniach, które należy wykonać, aby włączyć lub wyłączyć następujące elementy skrzynki pocztowej w usłudze Exchange Online w pakiecie Office 365:

  • Protokół Post Office Protocol (POP)
  • Protokół IMAP (Internet Message Access Protocol)
  • Interfejs programowania aplikacji (Messaging Application Programming Interface)
  • Outlook Web App
  • Program Microsoft Exchange ActiveSync

Więcej informacji

Uwaga

Przed uruchomieniem dowolnego z poleceń przedstawionych w poniższych krokach należy najpierw połączyć się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zobacz łączenie się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell.

Włączanie lub wyłączanie protokołu POP3 dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Aby włączyć protokół POP3 dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias,Primary SMTP, or UPN> -PopEnabled $True

Aby wyłączyć protokół POP3 dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -PopEnabled $False

Włączanie lub wyłączanie protokołu IMAP dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Aby włączyć protokół IMAP dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -ImapEnabled $True

Aby wyłączyć protokół IMAP dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -ImapEnabled $False

Włączanie lub wyłączanie interfejsu MAPI dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Aby włączyć interfejs MAPI dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -MAPIEnabled $True

Aby wyłączyć interfejs MAPI dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -MAPIEnabled $False

Włączanie lub wyłączanie aplikacji Outlook Web App dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Aby włączyć aplikację Outlook Web App dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -OWAEnabled $True

Aby wyłączyć aplikację Outlook Web App dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -OWAEnabled $False

Włączanie lub wyłączanie programu Exchange ActiveSync dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Aby włączyć program Exchange ActiveSync dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -ActiveSyncEnabled $True

Aby wyłączyć program Exchange ActiveSync dla określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -ActiveSyncEnabled $False

Włączanie lub wyłączanie usług sieci Web programu Exchange (EWS) dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online

Aby włączyć interfejs EWS dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -EWSEnabled $True

Aby wyłączyć funkcję EWS dla skrzynki pocztowej usługi Exchange Online, uruchom następujące polecenie cmdlet:

Set-CASMailbox <Alias, Primary SMTP, or UPN> -EWSEnabled $False

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.