Jak ustawić odpowiedzi automatyczne w skrzynce pocztowej użytkownika w usłudze Office 365

Wprowadzenie

W tym artykule opisano trzy metody, których administratorzy mogą użyć do automatycznej konfiguracji funkcji „poza biurem” w usłudze Microsoft Office 365.

Więcej informacji

Metoda 1

  1. Zaloguj się do portalu usługi Office 365.
  2. Zlokalizuj Użytkownicy > Aktywni użytkownicy (lub Grupy > Udostępnione skrzynki pocztowe, jeśli ustawisz tę opcję w udostępnionej skrzynce pocztowej).
  3. Wybierz użytkownika ze skrzynką pocztową programu Microsoft Exchange.
  4. W menu wysuwanym po prawej stronie znajdź Ustawienia poczty > Automatyczne odpowiedzi (jeśli to jest udostępniona skrzynka pocztowa, po prostu znajdź Odpowiedzi automatycznie na wysuwanym menu).

Metoda 2

  1. Zaloguj się do portalu usługi Office 365 przy użyciu konta administratora.
  2. Rozwiń Centrum administracyjne, a następnie wybierz pozycję Exchange.
  3. Kliknij obraz w prawym górnym rogu, wybierz Inny użytkownik i wybierz skrzynkę pocztową użytkownika, którą chcesz zmienić.
  4. Po lewej stronie wybierz pozycję Opcje, kliknij pozycję Organizuj pocztę e-mail, a następnie kliknij pozycję Odpowiedzi automatyczne.

Metoda 3

Uruchom następujące polecenie cmdlet w programie Exchange Online PowerShell:

Set-MailboxAutoReplyConfiguration

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego cmdlet, zobacz sekcję Set-MailboxAutoReplyConfiguration.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.