Przeglądarka interfejsów API języka JavaScript

Witamy w przeglądarce interfejsów API języka JavaScript — miejscu, w którym znajdziesz wszystkie interfejsy API firmy Microsoft oparte na języku JavaScript. Rozpocznij wyszukiwanie dowolnych interfejsów API języka JavaScript, wpisując ich nazwy w polu poniżej. Jeśli chcesz podzielić się opinią, skorzystaj z naszego repozytorium GitHub.