Wprowadzenie

Ukończone

Możesz dodać nazwę domeny niestandardowej do usługi Azure Active Directory (Azure AD). Po dodaniu nazw domen pracownicy mogą korzystać z łatwych do zapamiętania i brandowanych nazw użytkowników w celu uzyskiwania dostępu do zasobów firmy.

Twoja organizacja użyła platformy Azure do opracowania i testowania projektu pilotażowego. Teraz postanowiono, że platforma Azure ma być dostępna dla całej firmy. Jesteś administratorem globalnym usługi Azure AD w organizacji. Zamierzasz skonfigurować konta dla wszystkich pracowników.

Chcesz utworzyć nazwy użytkowników, które są im znajome. Nazwy logowania na platformie Azure muszą być łatwe do zapamiętania. Ponadto konta użytkowników usługi Azure AD powinny być wyraźnie powiązane z Twoją organizacją. Masz nową nazwę domeny niestandardowej, którą organizacja zakupiła od rejestratora nazw domen. Przed utworzeniem kont użytkowników należy dodać nazwę domeny niestandardowej organizacji do usługi Azure AD.

Ten moduł wyjaśnia, w jaki sposób usługa Azure AD obsługuje nazwy domen niestandardowych, i przedstawia dodawanie ich. W ostatniej lekcji omówiono niektóre typowe problemy, które można napotkać, i sposoby ich rozwiązywania.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dodawanie nazwy domeny niestandardowej w usłudze Azure Active Directory.
  • Wykrywanie typowych problemów podczas weryfikacji nazwy domeny niestandardowej.

Wymagania wstępne

  • Znajomość pojęć związanych z zarządzaniem tożsamościami i dostępem w usłudze Azure Active Directory
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z siecią, takich jak usługa DNS (Domain Name System)