Modele usługi w chmurze

Ukończone

Zasoby obliczeniowe w chmurze są dostarczane za pomocą trzech różnych modeli usług.

  • Infrastruktura jako usługa (IaaS) zapewnia natychmiast infrastrukturę obliczeniową, którą możesz aprowizować i zarządzać nią za pośrednictwem Internetu.
  • Platforma jako usługa (PaaS) udostępnia gotowe do użycia środowiska programowania i wdrażania, których możesz użyć do dostarczania własnych usług w chmurze.
  • Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dostarcza aplikacje przez Internet jako usługę internetową.

IaaS, SaaS i PaaS

Podczas wybierania modelu usługi rozważ, który podmiot powinien być odpowiedzialny za zasoby obliczeniowe. Na podstawie swojego scenariusza możesz zdecydować, jaką część wspólnej odpowiedzialności chcesz ponosić. Na poniższej ilustracji przedstawiono listę zasobów, którymi zarządzasz i którymi zarządza Twój dostawca usługi, w każdej kategorii usługi w chmurze.

Ilustracja przedstawiająca stopień wspólnej odpowiedzialności za zarządzanie w każdej kategorii usługi w chmurze.