Ocena istniejącego procesu tworzenia oprogramowania

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure DevOps

Korzystanie z mapowania strumienia wartości w celu zbadania istniejących procesów i technologii.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Informacje o mapowaniu strumienia wartości (VSM)
  • Korzystanie z VSM w celu zidentyfikowania, które obszary procesu wydania wymagają poprawy
  • Omówienie sposobu, w jaki usługa VSM stanowi dobry punkt wyjścia do omówienia bieżących praktyk metodyki DevOps

Wymagania wstępne

Brak