Wprowadzenie do powłoki Bash

Początkujący
Administrator
Uczeń
Azure

Zarządzanie infrastrukturą IT przy użyciu powłoki Bash.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Informacje na temat powłok i tego, czym jest powłoka Bash.
  • Informacje na temat składni poleceń powłoki Bash.
  • Informacje na temat ważnych poleceń powłoki Bash, takich jak ls, cat i ps.
  • Informacje o tym, jak używać operatorów we/wy do przekierowania danych wejściowych i wyjściowych.
  • Informacje o tym, jak zaktualizować system operacyjny serwera.
  • Informacje o tym, jak znaleźć i zakończyć nieautoryzowane procesy.
  • Informacje o tym, jak używać powłoki Bash do filtrowania danych wyjściowych interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

Wymagania wstępne

Brak