Instalowanie bazy danych MongoDB

Wiele aplikacji wymaga bazy danych. W tej sekcji zainstalujesz bazę danych MongoDB, do której odnosi się litera „M” w nazwie „MEAN”. To popularne i bezpłatne rozwiązanie bazy danych NoSQL typu open source. Baza danych NoSQL nie wymaga, aby dane miały wstępnie zdefiniowaną strukturę, co ma miejsce w przypadku relacyjnych baz danych, takich jak SQL Server i MySQL.

Baza danych MongoDB przechowuje dane w dokumentach w formacie JSON, które nie wymagają sztywnych struktur danych. Z bazy danych MongoDB można korzystać przy użyciu zapytań i poleceń wysyłanych jako ciąg JavaScript Object Notation (JSON).

Jakie wersje bazy danych MongoDB są dostępne?

Baza danych MongoDB oferuje dwie wersje:

 • MongoDB Community Server
 • MongoDB Enterprise Server

W tym module zainstalujesz wersję MongoDB Community Server. Później użyjesz bazy danych MongoDB do przechowywania informacji o książkach.

Jak zainstalować bazę danych MongoDB?

Bazę danych MongoDB można zainstalować w systemie Linux, macOS i Windows. Do celów szkoleniowych zainstalujesz teraz bazę danych MongoDB w systemie Ubuntu za pomocą menedżera pakietów apt dla systemu Ubuntu.

Proces instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego. Jednak nawet jeśli nie masz doświadczenia z systemem Ubuntu, możesz zapoznać się z tymi instrukcjami, aby poznać ogólny przebieg tego procesu.

Później możesz zapoznać się z podręcznikiem instalacji, aby dowiedzieć się więcej.

Instalowanie bazy danych MongoDB

W tym miejscu zainstalujesz bazę danych MongoDB, używając zaledwie kilku poleceń. Proces ten obejmuje zarejestrowanie repozytorium bazy danych MongoDB, aby umożliwić zlokalizowanie pakietu za pomocą narzędzia apt.

Ważne

Użyjesz tutaj połączenia SSH z maszyną wirtualną z systemem Ubuntu, utworzonego w poprzedniej części.

 1. Zaimportuj klucz szyfrowania dla repozytorium bazy danych MongoDB. Dzięki temu menedżer pakietów może sprawdzić, czy instalowane pakiety pochodzą od firmy MongoDB Inc.

  sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 9DA31620334BD75D9DCB49F368818C72E52529D4
  

  Uwaga

  Część sudo oznacza, że polecenie ma zostać uruchomione z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Zarejestruj repozytorium bazy danych MongoDB, aby umożliwić menedżerowi pakietów lokalizowanie pakietów.

  echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/4.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.0.list
  
 3. Zaktualizuj bazę danych pakietów narzędzia apt, dzięki czemu uzyskasz najnowsze informacje o pakiecie.

  sudo apt-get update
  
 4. Zainstaluj pakiet bazy danych MongoDB.

  sudo apt-get install -y mongodb-org
  
 5. Uruchom usługę bazy danych MongoDB.

  sudo service mongod start
  
 6. Uruchom polecenie mongod --version, aby zweryfikować instalację.

  mongod --version
  

Zachowaj otwarte połączenie SSH na potrzeby kolejnej części.