Zapewnianie stabilnych operacji i optymalizacji we wszystkich obsługiwanych obciążeniach wdrożonych w chmurze

Średni
Audytor
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Inżynier danych
Administrator bazy danych
Deweloper
Inżynier DevOps
Konsultant funkcjonalny
Menedżer prywatności
Praktyk ds. ryzyka
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure
Monitor
Arc
Azure Resource Manager

Ponieważ obciążenia są wdrażane w chmurze, operacje mają kluczowe znaczenie dla powodzenia. W tym module learn dowiesz się, jak wdrożyć punkt odniesienia operacji w celu zarządzania obciążeniami w środowisku. W module opisano również sposób ulepszania planu bazowego, zarówno dla obciążeń, jak i dla platform.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Ocena poziomów zobowiązania biznesowego w portfolio obciążeń
  • Wdrażanie linii bazowej operacji
  • Dostosowywanie linii bazowej do potrzeb operacji
  • Centralizowanie operacji dla platform podstawowych
  • Współpraca z zespołami obciążeń w celu bardziej rozbudowanych operacji zdecentralizowanych

Wymagania wstępne

  • Foundational understanding of cloud adoption (Podstawy wdrożenia chmury)
  • Zrozumienie wymagań organizacji dotyczących zarządzania operacjami