Wprowadzenie

Ukończone

Usługa Microsoft Defender dla punktów końcowych zapewnia zautomatyzowane badanie i korygowanie. Opcje konfiguracji automatyzacji umożliwiają kontrolę sposobu stosowania automatyzacji do urządzeń.

Jesteś analitykiem operacji zabezpieczeń pracującym w firmie implementującej usługę Microsoft Defender for Endpoint. Istnieją różne wymagania dotyczące automatyzacji korygowania dla urządzeń. Planujesz tworzenie grup urządzeń w celu zarządzania poziomami korygowania.

Grupy urządzeń udostępniają dwie funkcje podstawowe; Ustaw poziom korygowania i Ustaw dostęp do zabezpieczeń. Aby spełnić oba te wymagania funkcjonalne, spotykasz się z zespołem operacji zabezpieczających i projektowanymi grupami urządzeń. Następnie należy skonfigurować poziom korygowania dla każdej grupy urządzeń i przypisać urządzenia.

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Konfigurowanie zaawansowanych funkcji usługi Microsoft Defender dla punktu końcowego

  • Zarządzanie ustawieniami automatyzacji w usłudze Microsoft Defender dla punktu końcowego

Wymagania wstępne

Pośrednia interpretacja systemu Windows 10.