Podsumowanie i zasoby

Ukończone

Należy poznać sposób, w jaki usługa Microsoft Defender dla punktów końcowych zapewnia zautomatyzowane badanie i korygowanie. Należy również poznać sposób, w jaki opcje konfiguracji automatyzacji umożliwiają kontrolę nad sposobem zastosowania automatyzacji do urządzeń.

Teraz powinno być możliwe:

  • Konfigurowanie zaawansowanych funkcji usługi Microsoft Defender dla punktu końcowego
  • Zarządzanie ustawieniami automatyzacji w usłudze Microsoft Defender dla punktu końcowego

Więcej tutaj

Więcej informacji można uzyskać, przeglądając poniższe informacje.

Zostań programem Microsoft Defender for Endpoint Ninja (dawniej MDATP

Microsoft Tech Community Security seminaria internetowe