Łączenie poleceń z potokiem

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio

W tym module dowiesz się, jak połączyć polecenia z potokiem. Dowiesz się również o filtrowaniu po lewej stronie, formatowaniu w prawo i innych ważnych zasadach.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Zapoznaj się z dalszymi poleceniami cmdlet i skonstruuj ich sekwencję w potoku.
  • Stosowanie zasad dźwiękowych do poleceń przy użyciu filtrowania i formatowania.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość korzystania z powłok wiersza polecenia, takich jak okno wiersza polecenia lub powłoka Git Bash
  • Zainstalowany program Visual Studio Code
  • Znajomość instalowania Visual Studio Code rozszerzeń
  • Znajomość instalowania oprogramowania w systemie Windows lub innych systemach operacyjnych
  • Znajomość uruchamiania poleceń w programie PowerShell