Wdrażanie ofert z certyfikatem SAP na platformie Azure

Zaawansowany
Administrator
Azure

W tym module przedstawiono kryteria zgodności platformy, które są określone przez oprogramowanie SAP do wdrażania rozwiązań SAP na platformie Azure. Ponadto możesz zapoznać się z opcjami wdrażania oprogramowania SAP na platformie Azure.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Określ kryteria zgodności platformy.
  • Opisz trzy opcje wdrażania produktów SAP na platformie Azure.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem tego kursu zalecamy zdanie egzaminu administratora platformy Azure (AZ-103), a także ukończenie szkolenia dotyczącego platformy SAP HANA lub NetWeaver.