Korzystanie z widoków ogólnych w django

Średni
Uczeń
Deweloper
Azure
Visual Studio Code
App Service

Ponieważ django zostało zaprojektowane dla aplikacji opartych na danych, zawiera wiele wbudowanych narzędzi, które usprawniają ilość potrzebnego kodu. Jednym z kluczowych obszarów, w którym django ułatwia pracę dewelopera, jest udostępnianie widoków ogólnych, które są wstępnie utworzone ze wszystkimi niezbędnymi kodami do wykonywania podstawowych operacji, takich jak wyświetlanie i edytowanie danych. Zobaczymy, jak możemy użyć widoków ogólnych, aby znacznie zmniejszyć ilość wymaganego kodu.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Użyj widoków ogólnych.
  • Tworzenie formularzy Django.
  • Użyj biblioteki django-zy-forms.

Wymagania wstępne