Sprawdzenie standardów prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Właściciel firmy
Użytkownik biznesowy
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure

Dowiedz się więcej na temat zaangażowania firmy Microsoft w ochronę prywatności, sposobu, w jaki platforma Azure stosuje się do powszechnych standardów prawnych i zgodności.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Umiejętność wyjaśnienia typów ofert rozwiązań do zapewniania zgodności dostępnych na platformie Azure.
  • Uzyskanie dostępu do Oświadczenia o ochronie prywatności w firmie Microsoft, Postanowień dotyczących Usług Online i Dodatku dotyczącego ochrony danych, w celu uzyskania informacji, jakie dane osobowe zbiera firma Microsoft, w jaki sposób je wykorzystuje i do jakich celów.
  • Uzyskanie szczegółowych informacji na temat standardów prawnych i zgodności z przepisami na platformie Azure z Centrum zaufania oraz z dokumentacji dotyczącej zgodności platformy Azure.
  • Umiejętność wyjaśnienia możliwości platformy Azure specyficznych dla agencji rządowych.

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.