Poznaj możliwości puli SQL usługi Azure Synapse Server, które nie są dostępne

Początkujący
Inżynier danych
Synapse Analytics

Zapoznaj się z możliwościami pul SQL usługi Azure Synapse bez serwera i sposobu ich użycia, aby interaktywnie współpracować z danymi w usłudze Data Lake.

Cele szkolenia

Po zakończeniu działania tego modułu będziesz mieć możliwość:

  • Identyfikowanie puli SQL bezserwerowej usługi Azure Synapse
  • Opis sytuacji, w których należy używać puli SQL bezserwerowej usługi Azure Synapse
  • Omówienie przypadków użycia pul SQL usługi Azure Synapse Server

Wymagania wstępne

  • Zalecane jest, aby przed rozpoczęciem tej ścieżki szkoleniowej uczniowie ukończyli lekcje dotyczące podstaw danych platformy danych.