Omówienie podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Funkcje

Interesuje Cię chmura, ale nie masz pewności, do czego może Ci się przydać? W tym module poznasz zalety korzystania z usług przetwarzania w chmurze i dowiesz się, jak rozróżnić poszczególne kategorie i typy przetwarzania w chmurze.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Identyfikowanie korzyści związanych z korzystaniem z usług w chmurze i kwestii do rozważenia
  • Opis różnic między kategoriami usług w chmurze
  • Opis różnic między typami przetwarzania w chmurze

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.