Wprowadzenie do interakcji z obiektami 3D

Początkujący
Deweloper
Windows
Windows Mixed Reality
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)
HoloLens
Azure
Zestaw narzędzi Mixed Reality Toolkit (MRTK)

Dowiedz się, jak manipulować obiektami 3D i wchodzić z nimi w interakcje

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Dowiedz się, jak skonfigurować obiekty 3D w celu interakcji z nimi
  • Dowiedz się, jak dodać kontrolkę bounds do obiektów 3D
  • Dowiedz się, jak organizować przyciski w kolekcji
  • Dowiedz się, jak używać prefabów menu zestawu narzędzi MRTK
  • Dowiedz się, jak korzystać z hologramów przy użyciu menu i przycisków interfejsu użytkownika
  • Dowiedz się, jak dodawać elementy tekstowe
  • Dowiedz się, jak dynamicznie duplikować etykietki narzędzi na obiektach

Wymagania wstępne