Podsumowanie

Ukończone

Ten moduł obejmował migrację infrastruktury lokalnej na platformę Azure przy użyciu modelu piasty i szprych. Znasz składniki potrzebne do utworzenia sieci piasty i szprych oraz sposób ich zabezpieczania na platformie Azure.

Architektura piasty i szprych na platformie Azure umożliwia firmie szybkie i łatwe dostosowanie się do nowych wymagań. Możesz dodać szprychy, aby rozdzielić obciążenia za pomocą sieciowych grup zabezpieczeń i usługi Azure Firewall.

Czyszczenie

Piaskownica automatycznie czyści zasoby po zakończeniu pracy z tym modułem.

W przypadku pracy w ramach własnej subskrypcji warto sprawdzić po zakończeniu projektu, czy dalej potrzebuje się utworzonych zasobów. Zasoby, które opuszczasz, mogą kosztować Pieniądze. Zasoby możesz usuwać pojedynczo lub możesz usunąć grupę zasobów, aby usunąć cały ich zestaw.

Więcej informacji