Implementowanie monitorowania platformy Azure pod kątem obciążeń SAP na maszynach wirtualnych platformy Azure

Średni
Administrator
Azure

W tym module dowiesz się, jak wybrać i skonfigurować monitorowanie oprogramowania SAP na platformie Azure, a także przejść do interfejsu Log Analytics w Azure Monitor.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wybierz odpowiednie rozwiązanie do monitorowania.
  • Oceń Azure Monitor dzienniki i Azure Monitor dla maszyn wirtualnych.
  • Konfigurowanie obszaru roboczego usługi Log Analytics.
  • Przejdź do interfejsu Log Analytics w Azure Monitor.

Wymagania wstępne

Umiejętność tworzenia i konserwacji maszyn wirtualnych platformy Azure oraz administrowania nimi. Podstawowa wiedza na temat pojęć operacyjnych, takich jak monitorowanie, rejestrowanie i alerty. Znajomość wykonywania zapytań dotyczących zestawów danych w celu filtrowania i wyodrębniania informacji