Test wiedzy

Ukończone

Wybierz najlepszą odpowiedź na każde z poniższych pytań. Następnie wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Jaka jest funkcja definiowania rozwiązań tożsamości hybrydowej?

2.

Która metoda uwierzytelniania wymaga najmniej wysiłku związanego z wdrażaniem, konserwacją i infrastrukturą?

3.

Niektóre sytuacje mogą wymagać usunięcia serwera z monitorowania przez Azure AD Connect Health usługi. Co należy zrobić, aby ponownie rozpocząć monitorowanie tego samego serwera?