Podsumowanie i zasoby

Ukończone

Zapoznanie się z tym modułem powinno zapewnić Ci następujące umiejętności:

  • Planowanie, projektowanie i wdrażanie Azure Active Directory Connect (AADC), w tym synchronizacja skrótów haseł, uwierzytelnianie pass-through (PTA), bezproblemowe logowanie jednokrotne (bezproblemowe logowanie jednokrotne) i federacja
  • Zarządzanie Azure Active Directory Connect (AADC)
  • Zarządzanie synchronizacją skrótów haseł
  • Zarządzanie uwierzytelnianiem pass-through (PTA)
  • Zarządzanie bezproblemowym logowaniem jednokrotnym (bezproblemowe logowanie jednokrotne)
  • Zarządzanie federacją z wyłączeniem ręcznych wdrożeń usług AD FS
  • Rozwiązywanie problemów z błędami synchronizacji
  • Implementowanie i zarządzanie Azure Active Directory Connect Health

Zasoby