Integracja Azure Databricks z Azure Synapse

Średni
Inżynier danych
Databricks

Azure Databricks to tylko jedna z wielu zaawansowanych usług danych na platformie Azure. Dowiedz się, jak zintegrować Azure Synapse Analytics danymi w ramach architektury danych.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Uzyskaj Azure Synapse Analytics z Azure Databricks przy użyciu łącznika — SQL Data Warehouse Connector.

Wymagania wstępne

Brak