Wprowadzenie do Azure Arc danych z obsługą usługi

Średni
Administrator
Administrator bazy danych
Inżynier danych
Deweloper
Inżynier DevOps
Nauczyciel/wykładowca — szkolnictwo wyższe
Architekt rozwiązań
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure

W tym module poznasz podstawy obliczeń hybrydowych i Azure Arc. Poznasz również podstawy usług danych z obsługą Azure Arc, w tym ogólną architekturę. Następnie poznasz możliwości usług Azure Arc z obsługą SQL Managed Instance i PostgreSQL w hiperskali.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opisz, dlaczego przetwarzanie hybrydowe jest ważną strategią technologii dla wielu użytkowników i firm.
  • Opisz, co Azure Arc usług danych z obsługą sieci i dlaczego może to być ważna część każdej hybrydowej strategii obliczeń i danych.
  • Opis możliwości zarządzanych i korzyści wynikających z używania Azure Arc z obsługą SQL Managed Instance na potrzeby SQL Server obciążeń.
  • Opis możliwości zarządzanych i korzyści wynikających z używania Azure Arc PostgreSQL w hiperskali dla aplikacji, które chcą korzystać z aparatu PostgreSQL.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat platformy Azure
  • Robocza wiedza na temat opcji wdrażania usługi Azure SQL
  • Podstawowa wiedza na temat działania kontenerów
  • Podstawowa wiedza na temat platformy Kubernetes
  • Robocza wiedza na temat SQL Server