Wprowadzenie do implementacji architektury lambda dla rozwiązań IoT

Początkujący
Deweloper
IoT
Storage
Cosmos DB

Omówienie pojęć i zasobów związanych z technologiami magazynowania używanymi w aplikacjach IoT na platformie Azure. Po ukończeniu modułu będziesz w stanie określić, kiedy należy używać usług Blob Storage, Data Lake Storage, Azure Cosmos DB i Time Series Insights.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Informacje na temat hybrydowej architektury lambda rozwiązań IoT
  • Informacje o tym, kiedy używać usługi Azure Blob Storage i kiedy przeprowadzić uaktualnienie do usługi Azure Data Lake Storage
  • Informacje o tym, kiedy utworzyć bazę danych usługi Cosmos DB
  • Informacje o przeznaczeniu usługi Time Series Insights

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza o usłudze Azure IoT