Podsumowanie

Ukończone

W tym module rozpoczęto od nauczeniu się, czym jest program PowerShell i do czego można go używać. Poznaliśmy jej podstawowe funkcje i różnice między tradycyjnymi powłokami, na przykład Git Bash. Opisano również sposób instalowania programu PowerShell i krótko opisano jego tworzenie przy użyciu Visual Studio Code i rozszerzenia.

Następnie poznaliśmy skompilowane polecenia nazywane poleceniami cmdlet. Przyjrzeliśmy się w szczególności Get-Command poleceniu, które ułatwia znalezienie potrzebnego polecenia.

Teraz musisz dobrze zrozumieć program PowerShell, do czego służy i jak efektywnie korzystać z jego poleceń.

Zasoby