Zarządzanie zaawansowanymi funkcjami AD DS

Zaawansowany
Administrator
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Windows Server

Dowiedz się więcej na temat zaawansowanych zadań administracyjnych AD DS, w tym tworzenia relacji zaufania, implementowania lasów środowiska administracyjnego (ESAE) ze zwiększonymi zabezpieczeniami, monitorowania i rozwiązywania problemów z replikacją AD DS i tworzenia niestandardowych partycji AD DS.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Zidentyfikuj przeznaczenie, typy i proces tworzenia relacji zaufania.
  • Opisz przeznaczenie i proces wdrażania lasów ESAE.
  • Monitoruj AD DS replikację i rozwiązywanie problemów.
  • Zidentyfikuj przeznaczenie i proces tworzenia niestandardowych partycji AD DS.

Wymagania wstępne

Aby uzyskać najlepsze środowisko uczenia się z tego modułu, należy dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

  • Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
  • Podstawowe technologie sieciowe
  • Implementowanie Active Directory Domain Services i zarządzanie nimi (AD DS)