Zarządzaj aktualizacjami Virtual Machines platformy Azure

Ukończone

W tej prezentacji znajdziesz następujące informacje:

  • Wyświetl ocenę aktualizacji.
  • Konfigurowanie alertów.
  • Skonfiguruj grupy akcji dla alertów.
  • Zaplanuj wdrożenie aktualizacji.
  • Zaplanuj wdrażanie aktualizacji programowo.
  • Sprawdź stan wdrożenia.

Następne kroki

Możesz zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi tej demonstracji, aby zarządzać aktualizacjami i poprawkami dla maszyn wirtualnych platformy Azure

Jeśli chcesz powtórzyć te kroki, Uzyskaj bezpłatną wersję próbną subskrypcji platformy Azure.

Po wykonaniu kroków Usuń wszystkie utworzone grupy zasobów.

Krótki Quiz

1.

Podczas pokazu, instruktor utworzył nową regułę alertu. Co to jest cel reguły?