Migrowanie obciążeń Cassandra do Cosmos DB

Średni
Inżynier danych
Cosmos DB

Dowiesz się, jak przedstawić zalety i procesy związane z przenoszeniem bazy danych Cassandra do interfejs API Cassandra Azure Cosmos DB.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Wykorzystaj zalety programu Cassandra do migracji Cosmos DB.
  • Zaplanuj Cassandra Cosmos DB do migracji.
  • Opisz proces migrowania bazy danych Cassandra do Cosmos DB.
  • Opisz proces migrowania aplikacji z bazy danych Cassandra do Cosmos DB.

Wymagania wstępne

  • Znajomość systemów zarządzania bazami danych Cassandra, w tym opracowywanie aplikacji dla tych systemów, administrowania, tworzenia kopii zapasowych i technik odzyskiwania, takich jak Import/Export i tworzenie kopii zapasowych/przywracanie.
  • Znajomość podstawowych pojęć związanych z platformą Azure oraz doświadczenie w korzystaniu z witryny Azure Portal.