Tworzenie tabel obliczeniowych

Ukończone

Tabele obliczeniowe są funkcją dostępną w języku DAX. W większości przypadków można zaimportować dane do modelu z zewnętrznego źródła danych. Jednak tabele obliczeniowe umożliwiają wykonywanie obliczeń pośrednich oraz przechowywanie danych jako część modelu, a nie jako część zapytania. Za pomocą tabel obliczeniowych można na przykład utworzyć sprzężenie krzyżowe dwóch tabel.

Zadania w tej lekcji obejmują: Grafika koncepcyjna przedstawiająca zadania w tym module.

Wideo: Tworzenie tabel obliczeniowych

Uwaga

Aby zrealizować przykłady pokazane w wideo i na tej stronie, pobierz przykładową bazę danych programu Access w tym miejscu i zaimportuj ją do programu Power BI Desktop (Pobierz dane > Baza danych > Baza danych programu Access). Jeśli masz problemy z ładowaniem bazy danych programu Access, przeczytaj ten artykuł.

Aby utworzyć tabelę obliczeniową, przejdź do obszaru Widok danych Power BI Desktop, po lewej stronie kanwy raportu. Wybierz pozycję Nowa tabela na karcie Narzędzia tabel, aby otworzyć pasek formuły.

Wpisz nazwę nowej tabeli, znak równości oraz obliczenia, których chcesz użyć do utworzenia tabeli. Nowa tabela zostanie wyświetlona w okienku Pola w modelu.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Nowa tabela i utworzoną tabelę.

Po utworzeniu nowej tabeli obliczeniowej można jej używać tak samo, jak każdej innej tabeli, w relacjach, formułach i raportach.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Using calculated tables in Power BI Desktop (Używanie tabel obliczeniowych w programie Power BI Desktop).