Wprowadzenie do nowoczesnej analizy przy użyciu Excel i Power BI

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Analityk biznesowy
Microsoft Power Platform
Power BI

Dowiedz się, Microsoft Office 365/Microsoft Excel 2016+, w połączeniu z usługami Microsoft Power Query, Data Model, Power BI Desktop i Power BI, aby zapewnić nowoczesne możliwości analityczne firmy Microsoft.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się więcej o nowoczesnej analizie.
  • Odkryj zalety pakietu narzędzi firmy Microsoft z nowoczesnymi technologiami analitycznymi, takich jak Office 365/Excel 2016+, Power Query, Data Model, Power BI Desktop i Power BI service.
  • Dowiedz się więcej o ekosystemie nowoczesnej analizy i rolach osób w organizacji, które korzystają z tych technologii.
  • Instalowanie i aktualizowanie nowoczesnych aplikacji analitycznych.

Wymagania wstępne

Office 365/Excel 2016+