Optymalizowanie modelu pod kątem wydajności w usłudze Power BI 

Średni
Analityk danych
Power BI
Power Platform

Język Data Analysis eXpression (DAX) jest kluczową funkcją usługi Power BI. Służy do tworzenia kolumn obliczeniowych, tabel obliczeniowych i miar. W tym module dowiesz się, jak używać języka DAX do rozwiązywania typowych problemów analitycznych. Poznasz jedną z najpopularniejszych funkcji języka DAX, CALCULATE, i dowiesz się, jak może ona zastąpić domyślne zachowanie usługi Power BI.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Przeglądanie wydajności miar, relacji i wizualizacji.
  • Zwiększanie wydajności i rozwiązywanie problemów przy użyciu zmiennych.
  • Zwiększanie wydajności za pomocą obniżania poziomów kardynalności.
  • Optymalizowanie modeli DirectQuery za pomocą magazynu na poziomie tabeli.
  • Tworzenie agregacji i zarządzanie nimi.

Wymagania wstępne

Brak