Optymalizacja aplikacji internetowych przez buforowanie danych tylko do odczytu za pomocą pamięci podręcznej Redis

Początkujący
Deweloper
Azure
Cache for Redis
.NET
ASP.NET Core
.NET Core

Użyj buforowania Redis na platformie Azure, aby zmniejszyć obciążenie baz danych. Zastosuj inne architektury buforowania do obsługi większych obciążeń w środowiskach rozproszonych i przetwarzających duże ilości danych.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Omówienie tego, czym jest pamięć podręczna Redis Cache i jak można jej użyć do zaspokojenia potrzeb biznesowych
  • Tworzenie projektu i planowanie sposobu użycia pamięci podręcznej Redis Cache
  • Aprowizowanie pamięci podręcznej Redis Cache na platformie Azure
  • Łączenie aplikacji internetowej z pamięcią podręczną

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w programowaniu aplikacji
  • Doświadczenie w korzystaniu z danych w aplikacji