Ustanawianie infrastruktury dostępu do danych w Power BI

Średni
Administrator
Power Platform
Power BI

Praca z lokalnymi źródłami danych wymaga skonfigurowania bramy między Power BI a lokalnym źródłem danych. W tym module opisano sposób pracy z bramami i źródłami danych SQL Server Analysis Services (SSAS), które są używane do zaplanowanego odświeżania lub połączeń na żywo.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Poznaj różnicę między bramami, różnymi trybami łączności i metodami odświeżania danych.
  • Opis wymagań dotyczących sieci bramy, miejsca, w którym należy umieścić bramę w sieci, oraz sposobu korzystania z klastrowania w celu zapewnienia wysokiej dostępności.
  • Skalowanie i monitorowanie wydajności bramy oraz zarządzanie nimi.

Wymagania wstępne

  • Znajomość rozwiązań Power BI i ładu w środowisku bi. 
  • Zalecamy ukończenie ścieżki szkoleniowej "Administrator w jeden dzień, część 1" przed rozpoczęciem tego modułu.