Steward lub kapitan?

Ukończone

Jesteś stewardem lub kapitanem?

Grafika przedstawiająca poszczególne straddling dwa krzesła i wykres wyjaśniający różnicę między Power BI stewardem i kapitanem.

Po stronie samoobsługi jest steward usługi Power BI, który wykonuje te trzy funkcje. Jednym z nich jest monitorowanie użytkowników w środowisku usługi Power BI. Dwa, ustanawia procesy, zasady i wytyczne ułatwiające użytkownikom podjęcie odpowiednich działań zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami i zasadami organizacyjnymi. A trzy, przenosi organizację do kultury, która postrzega dane jako konkurencyjny zasób. Po stronie Enterprise jest kapitanem usługi Power BI, który wykonuje te trzy funkcje. Jeden, odpowiedzialny za bezpieczne i wydajne działanie środowiska usługi Power BI. Dwa, ogranicza to, co użytkownicy mogą robić w środowisku usługi Power BI, aby zapewnić zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami i zasadami organizacyjnymi. I trzy, dba o wszystkie zasoby i rozwiązania w środowisku usługi Power BI. Nie ma znaczenia, jakie zasoby lub rozwiązania są udostępniane na koncie użytkownika administratora.