Łączenie danych z Power BI dla użytkowników tableau

Początkujący
Twórca aplikacji
Power Platform
Power BI

Jako analityk przechodzący z usługi Tableau do usługi Microsoft Power BI, twoim głównym problemem będzie upewnienia się, że możesz nawiązać połączenie z tym samym źródłem danych bez utraty funkcjonalności. Ten moduł zawiera informacje niezbędne do pracy z nową platformą w sposób pewnie.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zidentyfikuj podstawowe pojęcia i terminologię Power BI połączeń danych.
  • Nawiązywanie połączenia z danymi w Power BI przy użyciu metod na żywo i importu.
  • Wykonywanie przekształceń danych przy użyciu Power Query edytora.
  • Udostępnianie kroków przekształcania danych za pomocą edytora zapytań zaawansowanych.
  • Konfigurowanie relacji w widoku modelowania danych.
  • Identyfikowanie różnic i podobieństw między tabelami Tableau Power BI pojęciami.

Wymagania wstępne

Dostęp do usługa Power BI. Znajomość tableau i następujących pojęć w tableau, poziom szczegółów obliczeń, mieszania danych, nawiązywania połączenia z danymi i tworzenia wyodrębnień.