Przetwarzanie danych przesyłanych strumieniowo za pomocą Azure Databricks przesyłania strumieniowego ze strukturą

Średni
Inżynier danych
Databricks

Dowiedz się, jak przesyłanie strumieniowe ze strukturą ułatwia przetwarzanie danych przesyłanych strumieniowo w czasie rzeczywistym oraz jak agregować dane w oknach czasu.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Poznaj najważniejsze funkcje i zastosowania przesyłania strumieniowego ze strukturą.
  • Przesyłaj strumieniowo dane z pliku i zapisuj je w rozproszonym systemie plików.
  • Użyj okien przesuwanych, aby agregować fragmenty danych, a nie wszystkie dane.
  • Zastosuj znak wodny, aby usunąć stare stare dane, których nie masz miejsca do przechowywania.
  • Nawiązywanie połączenia Event Hubs strumieniami odczytu i zapisu.

Wymagania wstępne

Brak