Publikowanie aplikacji internetowej na platformie Azure za pomocą programu Visual Studio

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure
.NET
ASP.NET Core
.NET Core
.NET Standard

Funkcje publikowania programu Visual Studio 2019 umożliwiają wdrażanie aplikacji internetowej platformy ASP.NET Core hostowanej na platformie Azure i zarządzanie nią.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Tworzenie aplikacji internetowej platformy ASP.NET Core w programie Visual Studio
  • Publikowanie aplikacji internetowej na platformie Azure przy użyciu programu Visual Studio
  • Aktualizowanie aplikacji internetowej w programie Visual Studio i publikowanie zmian na platformie Azure

Wymagania wstępne

  • Znajomość środowiska chmury platformy Azure
  • Znajomość programu Visual Studio 2019
  • Znajomość pojęć dotyczących aplikacji internetowych
  • Podstawowa wiedza na temat programowania
  • Podstawowa wiedza na temat języka HTML
  • Lokalna instalacja programu Visual Studio 2019 w systemie Windows